Bibelen er den viktigste boken i livet ditt. Den allmektige Gud åpenbarer seg i sitt ord. Når du leser Bibelen, kommer den ikke tom tilbake. Guds Ord har kraften til å forandre livet ditt!

Bibelen er en annen bok sammenlignet med andre bøker i verden. Det er et levende Ord som Den Hellige Ånd åpner som Han vil. Den ble skrevet under Den Hellige Ånds påvirkning gjennom apostlene og profetene. Bibelen er Guds tale til mennesket, en himmelsk åpenbaring, et kjærlighetsbrev.

Jesaja 55:6-13 sier:

”Søk Herren mens han er å finne, kall på ham når han er nær! Den urettferdige skal vende seg bort fra sin vei, ugjerningsmannen fra sine tanker, og vende om til Herren, som vil vise barmhjertighet, til vår Gud, for han er rik på tilgivelse. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren.  Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier og mine tanker høyt over deres tanker. For lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så, og brød til den som skal spise, slik er mitt ord som går ut av min munn: Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere, alle trær på marken klapper i hendene. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser, i stedet for nesler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut.

Du kan lese Bibelen på Internett:

https://bibel.no/nettbibelen/les/