Scandinavian Mission

Det viktigste i livet ditt er at sjelen din blir frelst for evig liv. Denne tiden er kort.

Bibelen sier:

Rom. 3:23 ”Alle har syndet og mangler Guds herlighet.”

Rom. 6: 23 ”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”

Salme 50:15 ” Og kall på meg på nødens dag, så vil jeg fri deg ut, og du skal prise meg.”

Joh. 3:16 ” For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv.”

Maksettu Golgatan Ristillä ry

Visjonen til vår assosiasjon Maksettu Golgatan Ristillä ry (på norsk: Betalt på Golgata Kors) er å vinne Finland, Sverige og Norge for Jesus. Vi er ikke en forsamling, men vår forening ble stiftet for å importere og distribuere kristent materiale i den skandinaviske regionen. Du kan bestille kristne traktater gjennom oss på rundt 100 forskjellige språk. I tillegg arrangerer vi kristne gateevangeliseringsarrangement i samarbeid med forsamlinger.

Hvis du ennå ikke er sikker på din frelse for evig liv, men du ønsker å omvende deg fra dine synder og ta imot Jesus Kristus som din personlige frelser og forsoner for dine synder, be denne bønnen av hele ditt hjerte, med munnen bekjennende. ”Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse. For Skriften sier: Hver den som tror på ham, skal ikke bli til skamme.” (Rom. 10:10-11.) ”For hver den som ber, han får, den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for.” (Matt. 7:8.)

«Kjære Herre Jesus,

Takk for at du døde på korset for meg og sonet for mine synder. Jeg bekjenner at jeg har syndet – i tanke, ord og handling. Tilgi meg mine synder. Kom inn i hjertet mitt og livet mitt. Sett meg fri. Ta imot livet mitt og rens hjertet mitt. Kom som min Herre og Frelser akkurat nå. Fyll meg med Den Hellige Ånd. Og gi meg styrke til å fortelle verdens viktigste budskap til alle de som ennå ikke kjenner deg, Jesus. Amen.»