Raamattu on elämäsi tärkein kirja. Itse Kaikkivaltias Jumala ilmoittaa itsensä Sanassaan. Kun luet Raamattua, ei se tyhjänä palaa, vaan Jumalan Sanassa on elämäsi muuttava voima!

Raamattu on erilainen kirja verrattuna maailman muihin kirjoihin. Se on elävä Sana, jota Pyhä Henki avaa niin kuin tahtoo. Se on kirjoitettu Pyhän Hengen vaikutuksesta apostolien ja profeettojen kautta. Raamattu on Jumalan puhetta ihmiselle, taivaallinen ilmoitus, rakkauskirje.

Jesaja 55:6-13 sanotaan:

Etsikää Herraa silloin, kun hänet löytää voidaan; huutakaa häntä avuksi, kun hän läsnä on. Jumalaton hyljätköön tiensä ja väärintekijä ajatuksensa ja palatkoon Herran tykö, niin hän armahtaa häntä, ja meidän Jumalamme tykö, sillä hänellä on paljon anteeksiantamusta. Sillä minun ajatukseni eivät ole teidän ajatuksianne, eivätkä teidän tienne ole minun teitäni, sanoo Herra. Vaan niin paljon korkeampi kuin taivas on maata, ovat minun tieni korkeammat teidän teitänne ja minun ajatukseni teidän ajatuksianne. Sillä niin kuin sade ja lumi, joka taivaasta tulee, ei sinne palaja, vaan kostuttaa maan, tekee sen hedelmälliseksi ja kasvavaksi, antaa kylväjälle siemenen ja syöjälle leivän, niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin. Sillä iloiten te lähdette, ja rauhassa teitä saatetaan; vuoret ja kukkulat puhkeavat riemuun teidän edessänne, ja kaikki kedon puut paukuttavat käsiänsä. Orjantappurain sijaan on kasvava kypressejä, nokkosten sijaan on kasvava myrttipuita; ja se tulee Herran kunniaksi, iankaikkiseksi merkiksi, joka ei häviä.”

Voit lukea Raamattua Internetissä osoitteessa:

https://www.raamattu.fi/raamattu/KR38/