Bibeln är den viktigaste boken i ditt liv. Den allsmäktige Gud uppenbarar sig i sitt ord. När du läser Bibeln kommer den inte tom tillbaka. Guds ord har kraften att förändra ditt liv!

Bibeln är en annan bok jämfört med andra böcker i världen. Det är ett levande Ord som den Helige Ande öppnar som Han vill. Den skrevs under inflytande av den Helige Ande genom apostlarna och profeterna. Bibeln är Guds tal till människan, en himmelsk uppenbarelse, ett kärleksbrev.

Jesaja 55:6-13 säger:

”Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige ska lämna sin väg, den orättfärdige sina tankar och vända om till Herren, så ska han förbarma sig över honom, och till vår Gud, för han vill gärna förlåta. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit utan vattnar jorden så att den blir fruktbar och grönskar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Det ska inte komma tillbaka till mig förgäves utan att ha gjort vad jag vill och utfört vad jag sänt det till. Med glädje ska ni dra ut, i frid ska ni föras fram. Bergen och höjderna ska brista ut i jubel inför er, markens alla träd ska klappa i händerna. I stället för törnsnår ska cypresser växa upp, i stället för nässlor ska myrten växa upp. Det ska bli till ära för Herren, ett evigt tecken som inte ska utplånas.”

Du kan läsa Bibeln på Internet på:

https://www.bibeln.se/bibel/B2000/