VILKA ÄR VI?

Från verkställande direktör och materialkoordinator Susannas penna

Jag är vår förenings verkställande direktör samt materialkoordinator Susanna Oikari. Jag kom till tro för ungefär 10 år sedan. Efter att jag kommit till tro studerade jag till polis och arbetade som polis i fem år. Idag utför jag fullt ut Guds rikes verk, som evangelist i Herrens åker, och min största begäran till Gud är att människor kan bli frälsta till evigt liv.

År 2023 (innan denna förening grundades) delade jag ut ca 17 000 traktater, 144 Biblar och 55 Nya Testamenten på gatan och i brevlådor. Nu importerar och vidarebefordrar jag traktater till andra för distribution, och jag distribuerar dem fortfarande själv.

Hösten 2023, innan denna förening grundades, fick jag samma profetia genom tre olika personer. 1) via en syster i kristus från Vasa, 2) en syster från Syd-Österbotten berättade om en profetia som kommit i en sydösterbottnisk bönegrupp, 3) genom en svensk gästtalare under en veckoslutskonferens i Seinäjoki pingstkyrka, som berättade om en israelisk kvinnas profetia. Profetian visade en karta över Finland, Sverige och Norge. Pilen på pilbågen låg över dessa länder, svansen i Finland, skaftet i Sverige och spetsen i Norge. Pilbågen var bruten på mitten. I profetian drogs pilen på bågepistolen från där kolven låg, d.v.s. Finland. I profetian skar pilen från Finland via Umeås höjd till Sveriges sida och därifrån till Norge.

Den tidigare finska WMPress-kordinatorn, min bror i tro Ali Niemelä, ringde mig lördagen den 13 januari 2024 på kvällen. Ali hade känt att jag skulle bli nästa efterträdare till det materialsamordnarjobb han gjort i 14 år, samtidigt som Ali istället kunde fokusera på bl.a. kristet gatuarbete, fängelsearbete och Ex Criminals -programmet som sänds i radio Dei, där han är värd tillsammans med sin medprogramledare Lauri ”Late” Johansson. Jag övervägde Alis erbjudande över en natt och meddelade nästa dag att jag skulle tacka ja till jobbet som materialsamordnare. Jag mindes profetian ”båge över Finland, Sverige och Norge med en bruten båge”, och jag insåg att det inte finns några WMPress materialkoordinatorer i Sverige och Norge. Jag kände att Alis arbete måste fortsätta i Finland, det kan inte ta slut! Gud älskar Skandinavien! Han älskar oss! Vi är viktiga och värdefulla för honom.

Den 22 januari 2024 grundade vi bakgrundsföreningen Maksettu Golgatan Ristillä ry (Betald på Golgata Korset) med en grupp på tre personer för att göra materiellt och evangeliskt arbete. Vår förenings hemvist är Laihela, Österbotten, Finland, nära Vasa. Namnet på vår förening har getts av vår vice ordförande Leena.

Ur Leena penna, vice ordförande

Jag blev frälst när jag var en nio årig liten flicka. Jag läste i Bibeln från Markus 16:15: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen.” Det stycket i Bibeln berörde mig. I det ögonblicket bestämde jag mig för att bli gatuevangelist. Med tanke på missionsbefallningen som Jesus gav som den viktigaste instruktionen i mitt liv, har jag sedan dess kunnat tjäna Herren genom att dela ut traktater till de människor jag möter och berätta för dem de goda nyheterna om Jesus. Jag insåg att jag inte borde samla på världens skatter, för de är alla förgängliga. Av kärlek till Honom vill jag arbeta inom hans område och vinna själar för Jesus.

Susanna Oikari

Verkställande direktör och materialkoordinator

Miika Oikari

Ordförande

Leena Laasanen

Vice ordförande